PIRECO GRASINSECTEN

Pireco Grasinsecten bestaat uit specifiek werkende kruidenextracten en heeft een indirecte preventieve werking in het afweren van bodeminsecten. Verkrijgbaar in vloeibare vorm of in korrelvorm. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.  Pireco Grasinsecten is van natuurlijke en plantaardige oorsprong en is niet giftig voor mens, dier en milieu. Goedgekeurd voor de biologische tuin. Verkrijgbaar in vloeibare vorm en korrels.


Werking

Pireco Grasinsecten heeft een indirecte werende werking op de aanwezigheid van de Engerlingen (de larven van vele kevers zoals de meikever, junikever, rozenkever, sallandkever etc), op de Emelten (de larven van de Langpootmug), en op de larven van de Rouwvlieg in gras. Pireco Grasinsecten wordt opgenomen door de wortel en het blad van de grasplant. Het verhoogt de weerbaarheid van de plant, die als het ware een eigen afweersysteem zal ontwikkelen. Ook de bodem wordt op gunstige manier beïnvloed.  De wortels van de plant worden gestimuleerd, waardoor de plant weer een gezonde groei krijgt. Engerlingen, emelten en andere schadelijke larven zullen de planten mijden. De larven vinden de wortels en het blad niet langer aantrekkelijk. Bij preventief gebruik zullen de larven van Emelten, Engerlingen en Rouwvliegen niet meer in popstadium komen.

Toepassing

Pireco Grasinsecten is specifiek ontwikkeld voor Engerlingen, Emelten en Rouwvliegen in gazons, grasland en sportvelden. Voor bodeminsecten/larven in sier- en moestuin bestaat er Pireco Bodeminsecten. 

Toediening

De ideale behandeling is een preventieve behandeling. Wij adviseren voor een optimale werking de volgende toediening:

Begin periode voorjaar toedienen (april/mei)

Periode zomer toedienen (juni/juli)

Periode najaar toedienen (september/oktober)

Mocht er al schade zijn opgetreden kan er elk moment gestart worden met drie behandelingen kort achter elkaar met een interval van 4 weken.

Hierna in het volgend voorjaar de behandeling volgens schema oppakken om preventief de kevers en engerlingen te voorkomen.

– Vloeibaar

De Pireco Grasinsecten oplossing bij voorkeur toedienen bij regenachtig weer. Anders ruim beregenen om de Pireco Grasinsecten oplossing in de zode te laten doordringen. Gelet op de levenscyclus van genoemde insecten met hun larven is het van belang dat de behandeling van Pireco Grasinsecten herhaald wordt.

– Korrels

Doormengen vóór het zaaien of zoden leggen:

Hark de bovenlaag van de grond los en strooi Pireco Grasinsecten korrels gelijkmatig uit. Hierna licht inharken en beregenen. Daarna gras inzaaien of graszoden leggen.

Bij bestaand gras altijd Pireco Grasinsecten vloeibaar gebruiken.

Als er behandeld wordt op de bovenstaande wijze zal de populatie tot onder de schadedrempel dalen. Belangrijk is dat u de situatie goed in de gaten houdt. Als er in een voorgaand jaar overlast is geweest adviseren wij om in het daarop volgende voorjaar door te gaan met behandelen.

Extreme regenval kan het product versnelt doen uitspoelen waardoor extra behandelingen noodzakelijk zijn.


Pireco Grasinsecten is verkrijgbaar in: 

Korrels: Emmer 5 kg
Korrels:
Emmer 2,5 kg
Vloeibaar: 
Flacon 0,5 liter

Ook verkrijgbaar onder private label bij alle Welkoop winkels!

Ga terug naar producten Zoek een dealer

Ecologisch tuinieren

Goedgekeurd voor de biologische teelt
Veilig voor mens, dier en bijen