Over Pireco

Pireco bouwt voort op de kennis die de afgelopen 35 jaar is verkregen door intensief onderzoek naar de groeiomstandigheden van diverse planten en bomen. Daarmee hebben wij een grondige expertise ontwikkeld op het gebied van de gezondheid van planten en hun weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Met trots presenteren wij u de productserie Huis en Tuin die op grond van jarenlange ervaring tot stand is gekomen. Ons proefondervindelijk onderzoek naar de vitaliteit en weerbaarheid van planten zetten wij voort om te blijven innoveren. Zo bieden wij u altijd de beste ecologische ondersteuning voor de gezondheid en groei van uw planten. De productserie van Pireco bestaat uit middelen op basis van zorgvuldig geselecteerde kruiden. Deze vullen de elementen aan die planten nodig hebben voor herstel en weerbaarheid. Onze producten zijn rijk aan spoor- en micro-elementen. Daarmee wordt het natuurlijk evenwicht hersteld, wat sterke en vitale planten oplevert.


ONZE FILOSOFIE

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Gezonde planten en een gezond leefmilieu zijn de beste preventie om plagen en ziekten te voorkomen. Een verzwakte plant is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant-parasitaire insecten, etc.

Een verstoord evenwicht maakt planten en bomen aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. Hun weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Boomsoorten kunnen bijvoorbeeld verzwakken en in het ergste geval zelfs helemaal verdwijnen.

Van oudsher is bekend dat planten en bomen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop met de daarbij behorende vormen van symbiose. Pireco heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden die leiden tot een volwaardige productlijn. De praktijk toont ons dat deze aanpak zeer succesvol is.


EIGENSCHAPPEN

In vroeger tijden wist men al van de heilzame werking van natuurlijke kruidenextracten om planten te beschermen en te versterken tegen externe factoren. Vandaag de dag zijn deze methoden grotendeels buiten beeld geraakt en is men vooral afhankelijk van chemische beschermings- en bestrijdingsmiddelen.

Pireco voorziet in deze leemte met de ontwikkeling van puur ecologische groei- en plantversterkers. Onze producten bestaan voor 100% uit natuurlijke extracten en laten zich gemakkelijk integreren.

Producten van Pireco zijn niet persistent of vatbaar voor resistentie en zijn onschadelijk voor nuttige insecten. Onze producten zijn niet alleen veilig voor het milieu, maar ook voor de mensen die ermee werken. De veiligheid van al onze producten is gewaarborgd met het Control Union certificaat.

De producten van Pireco dragen bij aan zowel een sterkere en gezondere plant als aan een gezondere omgeving. Pireco draagt hiermee bij aan een groener en duurzamer imago van de branche.

Ecologisch tuinieren

Goedgekeurd voor de biologische teelt
Veilig voor mens, dier en bijen