• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Over Pireco

Pireco is het milieuvriendelijke en duurzame antwoord op een breed scala aan plant- en tuinproblemen.

Verstoord natuurlijk evenwicht

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Een verzwakte plant is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant parasitaire insecten, etc. Een verstoord evenwicht maakt planten en bomen aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. Hun weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Boomsoorten kunnen hierdoor verzwakken. In het ergste geval kunnen zij helemaal verdwijnen.

Gezonde planten en een gezond leefmilieu zijn de beste preventie om plagen en ziekten te voorkomen.

Herstel van natuurlijk evenwicht

Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen. Van oudsher is bekend dat gewassen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop. Daarbij horen verschillende vormen van symbiose. Pireco heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden. Deze vullen de elementen aan die planten nodig hebben voor herstel en weerbaarheid. Daardoor wordt het natuurlijk evenwicht hersteld, wat sterke en vitale planten oplevert.

Plantaardige bestanddelen

Onze producten bestaan uitsluitend uit plantaardige bestanddelen die worden opgenomen door de bladeren en de wortels van de plant. Daar stimuleren ze de groei, de vitaliteit en het natuurlijk herstellend vermogen van planten.

Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen. Van oudsher is bekend dat gewassen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop met de daarbij behorende vormen van symbiose. Pireco heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden. Deze vullen de elementen aan die planten nodig hebben voor herstel en weerbaarheid. Daarmee wordt het natuurlijk evenwicht hersteld, wat sterke en vitale planten oplevert.

Onze producten bestaan uitsluitend uit plantaardige bestanddelen die worden opgenomen door de bladeren en de wortels van de plant. Daar stimuleren ze de groei, de vitaliteit en het natuurlijk herstellend vermogen van planten.

 

Pireco is het milieuvriendelijke en duurzame antwoord op een breed scala aan plant- en tuinproblemen.

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Een verzwakte plant is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant parasitaire insecten, etc. Een verstoord evenwicht maakt planten en bomen aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. Hun weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Boomsoorten kunnen bijvoorbeeld verzwakken en in het ergste geval helemaal verdwijnen.