• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Ziekten & plagen E

Ziekten en plagen E

Verschillende ziekten en plagen komen regelmatig in zowel de sier- en moestuin als in kamerplanten voor. Lees er hier meer over.

Echte meeldauw

Bij echte meeldauw is de boven- en onderzijde van het blad bedekt met een grijswit, afwrijfbaar schimmelpluis; ook stengels en bloemknoppen kunnen worden aangetast. Ook kan er gele verkleuring optreden. In het voorjaar vormt zich een schimmelaantasting in de vorm van een witte waas op pas uitgelopen bladeren of bloemen. Infectie vindt plaats met zomersporen, ze kunnen ook net gevormde takken aantasten. Bij echte meeldauw is voor infectie weinig vocht nodig, vooral in een droog seizoen kan de schimmel zich sterk uitbreiden. De overwintering vindt plaats in knoppen en afgevallen bladeren.

Pireco Bladziekten helpt.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen waar ze overwinteren tot april. De eerste jonge bladeren en knoppen aan de eik dienen als voedsel voor de rupsen. De schade aan de bomen is te zien aan de kaal gegeten uiteinden van de takken. Eikenprocessierupsen zijn ongevaarlijk voor mensen, maar de zogenaamde brandharen op de rug van de rupsen kunnen wel gezondheidsklachten veroorzaken.

Pireco Bladinsecten helpt.

Elzenhaantje

Het elzenhaantje, wetenschappelijke naam Agelastica alni, een klein rondachtig gedrongen kever, is glanzend blauw, violet of groenachtig in verschillende nuances. De larven zijn zwart van kleur. De volwassen kevertjes worden ongeveer 6 à 7 mm groot. Kevers en larven voeden zich hoofdzakelijk met bladeren, en dan vooral van de els, hazelaar, populier en wilg. Soms smaken de elzenhaantjes fruitbomen ook best prima. Vooral in het voorjaar en in de maanden mei en juni vreten de larven en kevers aardig door. De gaten die de elzenhaantjes achter laten in het blad wordt ook wel ‘venstervraat’ genoemd.

Pireco Bladinsecten helpt.

Emelt

Emelten zijn de larven van de langpootmug. Ze hebben een grijsbruine kleur en een kokervormige bouw. Ze hebben geen poten en een moeilijk te onderscheiden hoofd. Emelten kunnen tot 5 cm groot worden en richten vaak schade aan in het gazon door de wortel of het groene deel van de plant te eten. Emelten bevinden zich in de bovenste lagen van het gazon. Hierdoor zijn ze makkelijk terug te vinden, zeker ‘s nachts bij regenachtige omstandigheden. Schadebeelden van emelten zijn open, bruine vlekken in het gazon.

Pireco Grasinsecten helpt.

Engerling

Engerlingen zijn de drie tot vijf cm lange larven van meikevers, junikevers en rozenkevers (groep bladsprietkevers). De meikever larven zijn vuilwit tot lichtgelig van kleur. Engerlingen hebben net als alle keverlarven zes duidelijk zichtbare poten en een duidelijk zichtbare kop met grote kaken. De larven zijn sterk gekromd en hebben een dik, zakvormig achterlijf.  Een engerling kan tot 5 cm groot worden. De larven leven in de grondbodem en eten aan de wortel of het groene gedeelte van de plant. Vooral grasplanten zijn erg geliefd. Planten komen los te liggen en verdrogen.

Lees de blog over engerlingen.

Pireco Grasinsecten helpt.