• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Ziekten & plagen V

Ziekten en plagen V

Verschillende ziekten en plagen komen regelmatig in zowel de sier- en moestuin als in kamerplanten voor. Lees er hier meer over.

Valse meeldauw

Valse meeldauw onderscheidt zich van echte meeldauw doordat het schimmelpluis van valse meeldauw op de onderkant van het blad zit, terwijl dat van echte meeldauw op de boven- en onderkant van het blad zit. Op de aangetaste planten ontstaan aan de onderkant van de bladeren poederachtige vlekken die in een later stadium het gehele oppervlak bedekken. Daarna vergeelt het hele blad en valt snel af.
De eerste symptomen lijken vaak op verbranding door gewasbeschermingsmiddelen. Ook op stengels en bloemstelen ontstaan bruinrode tot bruinzwarte langgerekte vlekken die qua grootte enkele mm tot 2 cm of langer kunnen zijn.

Pireco Bladziekten helpt.

Verwelkingsziekte (Verticillium)

Verticillium is een veel voorkomende plantenziekte, die onder andere voorkomt bij de tomaat, aardbei, luzerne, paardenkastanje, passiebloemen en esdoorn. Deze ziekte kan ook tuinplanten, zoals grootbloemige clematissen aantasten, maar komt gewoonlijk vaker voor in de broeikas of tropische tuin. Deze schimmels komen vaak voor in natte grond en kunnen verspreid worden door messen en snoeischaren tijdens het snoeien. De schimmel dringt de plant via de wortels binnen en verstoort de sapstroom waardoor de plant verwelkt en afsterft.

Pireco Bodemschimmels helpt.

Vlek

Vlekken op bladeren bij planten ontstaan vaak door de bladvlekkenziekte. Deze ziekte wordt meestal veroorzaakt door schimmels.

Pireco Bladziekten helpt.

Vlieg

Vliegjes rond planten komen veelvuldig voor. De vliegjes zijn eigenlijk muggen en worden met verschillende namen aangeduid; rouwvlieg, rouwmug, dondervlieg, varenrouwmug of varenrouwvlieg. De larven van deze vliegen voeden zich met plantenresten en vallen daarbij ook levende stengels en wortels aan waardoor de plant beschadigt raakt.

Pireco Bladinsecten helpt.

Vlo

Meestal gaat het hierbij om de grasvlo. Deze vlooien komen verspreid over de hele wereld voor. Ze leven van verschillende grassoorten. Afhankelijk van de soort doen ze zich ook tegoed aan kamerplanten, fruit en buitenplanten. Met hun sterke monddelen eten ze de jonge delen van de plant.

Pireco Bladinsecten helpt.

Voet- en wortelrot (Fusarium)

Dit is een bodemschimmel die de wortels aantast. De wortels worden zwart en sterven af, waardoor de plant verwelkt en afsterft. Deze bodemschimmel kan veel tuinplanten aantasten, maar is vooral een probleem in broeikassen, tropische tuinen en voor kwekerijen. Ook is deze ziekte te vinden in akkerbouwgewassen zoals aardappelen en granen.

Pireco Bodemschimmels helpt.

Vruchtrot (Botrytis)

Botrytis rot, ook wel ‘grauwe schimmel’ genoemd, treedt op tijdens de bewaring. Het rot woekert vrij snel voort en de aangetaste plek is lichtbruin verkleurd. Daarop wordt later een grijs schimmelpluis gevormd. Geheel rotte vruchten zijn erg zacht.
Bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas vindt de aantasting via kleine wondjes of afgevallen bloempjes plaats en groeit de schimmel verder op afstervend en dood plantmateriaal. Van hieruit kan het ook levend materiaal aantasten. Soms wordt de aantasting pas veel later zichtbaar. Zo vindt de aantasting bij aardbeien plaats tijdens de bloei, maar komt pas tot uiting op de vrucht.

Pireco Bladziekten helpt.