• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

De wortelduizendpoot

Wortelduizendpoot is ‘schadelijk’ organisme

Een volwassen wortelduizendpoot heeft 12 paar poten en hij behoort dan ook tot de veelpotigen. Daartoe behoren ook de duizendpoten en miljoenpoten. Op zijn dieet staan afgestorven plantenresten, gisten, schimmelsporen en schimmeldraden. Wortelduizendpoten worden als schadelijk beschouwd omdat ze de jonge wortels van planten aanvreten. Vooral in chrysanten kunnen ze voor problemen zorgen, maar ook in de anjer en de roos, in verschillende vruchtgroenten en incidenteel in potplanten. Doordat jonge wortels worden opgegeten vermindert de groei en daardoor de opbrengst van een gewas (directe schade). Indirecte schade ontstaat doordat op de aangetaste wortel zich schimmels en bacteriën kunnen vestigen die de planten verder verzwakken.

Volgroeide planten kunnen een aantasting beter weerstaan dan jonge planten. In kassen kan het hele jaar schade optreden.

Wortelduizendpoot is temperatuurgevoelig

De ontwikkeling van de wortelduizendpoot hangt nauw samen met de temperatuur. Bij 5  ̊C zijn ze inactief, vanaf 12  ̊C worden ze actief en boven de 37  ̊C gaan ze dood. De snelste groei van deze duizendpoot vindt plaats tussen de 21 ̊C en de 27  ̊C. Wortelduizendpoten kunnen 3 tot 4 jaar oud worden en in sommige gevallen wel 7 jaar.

Relatie bodemgezondheid en de wortelduizendpoot

Is er een relatie tussen bodemgezondheid en de schade van wortelduizendpoten? Volgens sommigen wel. Het antwoordt zit hem in zijn dieet. De voorkeur van de wortelduizendpoot gaat uit naar schimmels. Zijn deze er niet, dan moet hij wat anders eten. Een makkelijke prooi is dan de wortel van planten. Door diversiteit in de bodem te creëren verklein je de kans op ‘vraat’ schade door onder andere deze wortelduizendpoot.

Verjagen met Pireco Bodeminsecten

Maar hoe kun je de diversiteit in de bodem bevorderen? Daar is voorlopig nog geen duidelijke oplossing voor. Wel kun je ervoor zorgen dat de wortelduizendpoot niet meer van de wortels van je plant eet. Gebruik daarvoor Pireco Bodeminsecten. Dit zorgt ervoor dat de plant onaantrekkelijk wordt en de wortelduizendpoot op zoek gaat naar ander voedsel.

 

Veilige kruidenconcentraten

Pireco Bodeminsecten bestaat uit een specifiek werkend, natuurlijk kruidenmengsel en is veilig voor mens, dier en milieu. Het middel wordt opgenomen door de wortels van de plant en versterkt het afweersysteem. Goedgekeurd voor de biologische tuin.