• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Voorkom dat engerlingen actief worden in je gazon

Vraatzuchtige larven

Ieder jaar komen ze weer terug, de witte engerlingen onder de grasmat. Engerlingen zijn de larven van Bladsprietkevers, zoals o.a. de Rozenkever, Meikever en Junikever. De meeste kevers richten op zich geen grote schade aan. De engerlingen zijn echter vraatzuchtige larven die de wortels van grasmatten opvreten. Dat kan grote schade veroorzaken, hele grasmatten kunnen door de vraatzucht van engerlingen afsterven. Voorkom dat engerlingen actief worden in je gazon.

Actiever bij hogere temperaturen

Nu de temperaturen weer omhoog gaan worden ook de engerlingen weer actief en gaan deze weer vreten van de wortels van het gazon. De schade hiervan zal niet direct zichtbaar zijn maar in de zomer des te meer. De engerling eet voornamelijk van de ondergrondse delen van de grasplant, waardoor de grasplant afsterft. De larven kunnen gezamenlijk voor veel schade zorgen, daar komt nog bij dat de larven gewild voedsel zijn voor vogels en mollen. Bij de jacht op de larven kunnen ook zij voor veel schade aan het gras zorgen.

Pireco Grasinsecten

Om deze schade te voorkomen moet je nu in actie komen. Heb je vorig jaar last gehad van Engerlingen dan zijn ze er nu nog. Om te voorkomen dat ze weer gaan vreten kun je Pireco Grasinsecten toepassen. Hiermee stimuleer je de wortelgroei van het gras en daarmee de vitaliteit. Door op deze manier de weerbaarheid van het gazon te verhogen zal de engerling stoppen met vreten. Het gazon zal zich herstellen en een gezonde groei te zien geven.