• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Schade door meeldauw in aardbeien

Schade door meeldauw in aardbeien wordt veroorzaakt door de schimmel Sphaerotheca macularis. Op het blad ontwikkelt zich wit schimmelpluis en er ontstaan onregelmatige lichtpaarse en rode bladvlekken. Ook tast meeldauw de aardbeivruchten aan. De vruchten worden dan wit-grijs. De schimmel is altijd sluimerend aanwezig. De ene aardbei is hiervoor gevoeliger dan de andere. Ook grote weersveranderingen zijn daarnaast van invloed op de ontwikkeling van meeldauw.

Hoe kun je schade door meeldauw in aardbeien voorkomen?

Zorg voor een sterke plant! Het is belangrijk om vanaf de start van de groei de weerbaarheid van de plant te ondersteunen. Een gezond en weerbaar gewas is minder vatbaar voor de ontwikkeling van meeldauw. Een plant in balans kan zichzelf beter verdedigen. De preventieve, plantversterkende werking van de producten van Pireco zorgen voor sterkere aardbeien waarmee meeldauw beheersbaar wordt.

 Weerbaarheid opbouwen met Pireco Bladziekten

Door Pireco Bladziekten preventief toe te passen zorg je voor sterke aardbeiplanten. Daarnaast ondersteun je de opbouw van het natuurlijk herstellend vermogen en de weerbaarheid van de aardbeien. Hierdoor kan op indirecte wijze de overlast en schade door meeldauw voorkomen en beheersbaar worden. Het product wordt via het blad opgenomen door de aardbeiplant druipnat te spuiten.