• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Luizen in je planten

Wat te doen met luizen in je planten?

Bij stijgende temperaturen is de kans groot dat de luizen zich gaan nestelen in je planten. Deze kleine beestjes kunnen zich over de gehele plant verspreiden en tot behoorlijke schade lijden.

Bladluizen

Bladluizen zijn kleine groenachtige insecten, die zich passief voeden met het floëemsap van de plant. Planten kunnen veel last hebben van bladluis. De luizen bevinden zich voornamelijk op de jongere delen van een plant. Luizen zijn schadelijk doordat ze virussen kunnen overbrengen en chlorosis, groeistoornissen, verdroging en necrosis kunnen veroorzaken. De schade kan verergeren doordat de luis een stof afscheidt (honingdauw), waarop zich roetdauw schimmels ontwikkelen. Bladluizen kunnen ook het Closterovirus overbrengen.

Schildluizen

Schildluizen (Coccidae) hebben meestal een pantser op de rug, en lijmen zich vast aan de plant om de kwetsbare buikzijde te beschermen. Ze variëren in lengte van 1 à 2 tot 5 millimeter. Veel soorten zijn heel plat en nauwelijks waar te nemen. Andere soorten imiteren vergroeiingen of onderdelen als knoppen van een plant en zijn groter, maar toch moeilijker waar te nemen door hun camouflage.

Dopluizen

Dopluizen hebben een bruin wasachtig schild dat verbonden is met het lichaam. De dopluis zuigt sap weg en brengt schade aan het blad.

Wolluis, wollige dopluis en wortelluis

Wolluis, wollige dopluis en wortelluis produceren een wasachtige afscheiding op de rug ter bescherming tegen vijanden. Deze afscheiding beschermt tevens tegen kou, waardoor de wolluizen in wat koelere streken kunnen overleven. Ze vallen op door de witte, wasachtige eierzakken die de luis in de zomer achterlaat op bladeren of takken. De rest van het jaar is de luis vrijwel onzichtbaar omdat de luis bruin van kleur is, soms roze-achtig, ovaal van vorm en van boven poederachtig tot wasachtig, heel erg plat en zich stevig vastmaakt aan de tak waar hij op leeft. De luizen zijn te zien als kleine, ´bruine plaatjes´.

Ze beschadigen de plant door te zuigen met het gevolg dat de plant langzamerhand verzwakt. Wolluis scheidt honingdauw af, waarop zich de schimmel roetdauw ontwikkelt.

De wollige dopluis vormt slechts één generatie per jaar, maar elke luis kan voor ongeveer 1000 nakomelingen zorgen. Wolluizen kunnen ook het Closterovirus overbrengen.

Pireco Bladinsecten

Een van de beste methoden om bladluizen tegen te gaan is voorkomen dat de bladluizen op je plant zullen komen. Bladluizen zijn zeer gevoelig voor sterke geuren. Pireco Bladinsecten bestaat volledig uit natuurlijke kruidenextracten. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels. Mede door de sterke geur wordt de plant onaantrekkelijk gemaakt voor luizen en zullen ze de plant met rust laten. Je kunt Pireco Bladinsecten toepassen met een plantenspuit, daarmee maak je de plant druipnat. Na 3 à 4 weken herhaal je de behandeling afhankelijk van de plaagdruk.