• Pireco voorkomt - Pireco herstelt
  • 100% natuurlijk
  • Veilig voor mens, dier en bijen

Koolwitje zorgt voor schade aan koolplanten

Het is één van de meeste voorkomende dagvlinders in ons land en behoort tevens ook tot de meest schadelijke insecten op kool. De rupsen van het groot koolwitje doen zich tegoed aan de grote, buitenste koolbladeren tot er niets meer over is dan de nerven. De rups van het kleine koolwitje vreet vooral aan de binnenste bladeren van de kool. De rupsen van beide koolwitjes komen niet alleen voor op kool maar ook op andere kruisbloemigen.

Levenscyclus Koolwitje

De eerste generatie van het groot en klein koolwitje verschijnt eind mei-begin juni. De schade van deze generatie aan kool valt mee. De tweede generatie van de vlinders verschijnt in juli. De vlinders van deze generatie leggen hun eieren op de bladeren van kool. Daardoor is dit de meest schadelijke generatie. De poppen van de tweede generatie overwinteren, maar een derde of zelfs een vierde generatie kan zich ook voordoen. Vooral met warm weer is de kans op een derde generatie groot.

Schade Groot Koolwitje, Pieris Brassicae, aan koolplanten

De tweede generatie vlinder legt zijn eieren op koolplanten. De rupsen van deze generatie richten de meeste schade aan. De rupsen die net uit het ei komen vreten van de onderkant van de koolbladeren. Naarmate de rupsen in een later stadium komen, wordt hun vraatzucht steeds groter. Ze vreten aan de buitenste koolbladeren tot er niets meer overblijft dan alleen de harde nerf.

Groot Koolwitje herkennen

De naam zegt het al, dit is de grootste van de twee. De vlinder heeft een vleugelwijdte van 50-65 mm. Aan de rand van de voorvleugel hebben de vlinders een zwarte randvlek. Het vrouwtje heeft eveneens twee zwarte stippen op iedere voorvleugel. De mannetjes niet. De eieren zijn bleekgeel, ze worden in clusters van 20 tot 100 aan de onderkant van het blad gelegd. De rupsen zijn 45 tot 50 mm met een zwarte kop en een grijsgroen lichaam met gele lengte strepen en zwarte stippen.

Schade Klein Koolwitje, Pieris Rapae, aan koolplanten

De rups van het klein koolwitje komt op veel verschillende kruisbloemigen voor, maar richt net als het groot koolwitje de meeste schade aan op koolplanten.

De eerste generatie vlinders is niet schadelijk. De tweede generatie vlinders leggen hun eieren op koolplanten en zijn het meest schadelijk. Anders dan bij het groot koolwitje vreten de rupsen van het klein koolwitje diep in het hart van de koolplant. Vanwege de opeenhoping van hun uitwerpselen kan de koolplant vervuilen en uiteindelijk gaan rotten.

Klein Koolwitje herkennen

Het mannetje en het vrouwtje hebben witte vleugels met aan de bovenrand een zwarte vlek. De mannetjes hebben één zwarte stip dicht bij het centrum van de voorvleugel, de vrouwtjes hebben daar twee stippen. De vleugelwijdte is tussen de 40mm en 45mm. De rups wordt tot 30mm lang en is groen met twee dunne gele lijnen langs de zijkant van het lichaam. De groene kop heeft kleine zwarte puntjes.

Pireco Bladinsecten

Het koolwitje zorgt voor schade aan koolplanten, maar dan ben je al te laat. Pireco Bladinsecten voorkomt schade op een natuurvriendelijke en veilige manier. Hoe werkt Pireco Bladinsecten? Het middel is volledig opgebouwd uit verschillende, niet giftige kruidenextracten. Deze kruidenextracten ondersteunen het natuurlijk verdedigingsmechanisme en verhogen de vitaliteit van de plant. Hierdoor legt het koolwitje zijn eieren niet meer op de koolplant of stopt de rups met vreten. Een vitale plant kan zich eveneens veel beter verdedigen tegen ziekten en plagen, een tweedelige werking dus!