Koolwitje: hoe schade voorkomen?

Het groot koolwitje en klein koolwitje zijn één van de meeste voorkomende dagvlinders in ons land en behoren tevens ook tot de meest schadelijke insecten op kool. De rupsen van het groot koolwitje doen zich tegoed aan de grote buitenste bladeren van de kool tot er niets meer over is dan de nerven. De rups van het kleine koolwitje vreet vooral aan de binnenste bladeren van de kool. De rupsen van beide koolwitjes komen niet alleen voor op kool maar ook op andere kruisbloemigen.


Levenscyclus Koolwitje

De eerste generatie van het groot en klein koolwitje verschijnt eind mei-begin juni. De schade van deze generatie aan kool valt mee. De tweede generatie van de vlinders verschijnt in juli. De vlinders van deze generatie leggen hun eieren op de bladeren van kool, dit is de meest schadelijke generatie. De poppen van de tweede generatie overwinteren, maar een derde of zelfs een vierde generatie kan zich ook voordoen. Vooral met het warme weer van afgelopen periode is de kans op een derde generatie groot.


Schade Groot Koolwitje, Pieris Brassicae

De tweede generatie vlinder legt zijn eieren op koolplanten. De rupsen van deze generatie richten de meeste schade aan. De rupsen die net uit het ei komen vreten van de onderkant van de koolbladeren. Naarmate de rupsen in een later stadium komen wordt hun vraatzucht steeds groter en vreten ze aan de buitenste koolbladeren tot er niets meer overblijft dan alleen de harde nerf.


Goot Koolwitje herkennen

Groot Koolwitje: De naam zegt het al, dit is de grootste van de twee. De vlinder heeft een vleugelwijdte van 50-65mm. Aan de rand van de voorvleugel hebben de vlinders een zwarte randvlek. Het vrouwtje heeft eveneens twee zwarte stippen op iedere voorvleugel. De mannetjes niet. De eieren zijn bleekgeel, ze worden in clusters van 20 tot 100 aan de onderkant van het blad gelegd. De rupsen zijn 45 tot 50mm met een zwarte kop en een grijsgroen lichaam met gele lengte strepen en zwarte stippen.

Schade Klein Koolwitje, Pieris Rapae

De rups van het klein koolwitje komt op veel verschillende kruisbloemigen voor, maar richt net als het groot koolwitje de meeste schade aan op koolplanten.

De eerste generatie vlinders is niet schadelijk. De tweede generatie vlinders leggen hun eieren op koolplanten en zijn het meest schadelijk. Anders dan bij het groot koolwitje vreten de rupsen van het klein koolwitje diep in het hart van de koolplant. Vanwege de opeenhoping van hun uitwerpselen kan de koolplant vervuilen en uiteindelijk gaan rotten.


Klein Koolwitje herkennen

Klein Koolwitje: Het mannetje en het vrouwtje hebben witte vleugels met aan de bovenrand een zwarte vlek. De mannetjes hebben één zwarte stip dicht bij het centrum van de voorvleugel, de vrouwtjes hebben daar twee stippen. De vleugelwijdte is tussen de 40mm en 45mm. De rups wordt tot 30mm lang en is groen met twee dunne gele lijnen langs de zijkant van het lichaam. De groene kop heeft kleine zwarte puntjes.

Voorkom dat het koolwitje op uw koolplanten komt

In de meeste gevallen valt de aanwezigheid van het koolwitje pas op als schade optreedt, en dan bent u te laat. Pireco Bladinsecten voorkomt schade op een natuurvriendelijke en veilige manier. Hoe werkt Pireco Bladinsecten? Het middel is volledig opgebouwd uit verschillende niet giftige kruidenextracten. Deze kruidenextracten ondersteunen het natuurlijk verdedigingsmechanisme en verhogen de vitaliteit van de plant, hierdoor legt het koolwitje zijn eieren niet meer op de koolplant of stopt de rups met vreten. Een vitale plant kan zich eveneens veel beter verdedigen tegen ziekten en plagen, een tweedelige werking dus!

Met Pireco Bladinsecten concentraat heeft u dus een middel dat veilig is in gebruik. Ook is het niet gevaarlijk voor kinderen, huisdieren, natuurlijke vijanden, vogels en dergelijke. Toepasbaar in de biologische tuin!


Behandeling

Spuit de koolplanten druipnat volgens de aangegeven dosering op het etiket. Hierbij is het van groot belang om ook de onderkant van het blad goed in te spuiten. Herhaal de behandeling wekelijks. Wacht 5 dagen na een behandeling met het consumeren van de kool.

Een preventieve behandeling is aan te raden, echter bij al optredende schade van de rups kan Pireco Bladinsecten ook toegepast worden.


        

Ecologisch tuinieren

Goedgekeurd voor de biologische teelt
Veilig voor mens, dier en bijen